Barış İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi konkordato ilan etti

T.C. ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/795 Esas

Talep eden-borçlu Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 145928 numaralı sırasında kayıtlı Barış İnşaat Taahhüt Gıda Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK.’nun 286. maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunda Hukukçu Gamze TURAN BAŞARA (TCKN: 39127434542), İnşaat Mühendisi Sebahadtin AŞLAKÇI (TCKN: 40639008268), Yeminli Mali Müşavir Emrah GÜNER (TCKN: 16558040368)’in geçici konkordato komiseri kurulu olarak görev yapmaktadır.Geçici komiserler kurulu konkordato talep eden şirketlerin faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirketlerin yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararının İİK’nun 288/1 maddesi uyarınca İİK’nun 294. maddesindeki şekli ile alacaklılar bakımından, İİK.’nun 295 maddesindeki şekli ile rehinli alacaklılar bakımından, İİK.’nun 296. Maddesindeki şekli ile sözleşmeler bakımından, İİK.’nun 297. maddesindeki şekli ile konkordato talep eden borçlu bakımından sonuç doğurmasına hükmedilmiştir.
Ayırca konkordato talep eden-borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

Alacaklılar konkordato ilan etti

İ L A N
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Sayı : 2018/1307 Esas

Davacılar, BURAK GÖREN, HAKAN ÇAĞLAR, YUSUF GÖREN, EMAY İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KENT TOPLU KONUT İNŞAAT GAYRİMENKUL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ – arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;İçerenköy Mahallesi, Değirmenyolu Cad. Çetinkaya Sok. No:18 İçerenköy/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 542882/0 sicil numarasında ve Kozyatağı Vergi dairesinde 333 005 28 76 no ile kayıtlı KENT TOPLU KONUT İNŞAAT GAYRİMENKUL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
İçerenköy Mahallesi,Çetinkaya Sokak,No:18/4 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 162394/5 sicil numarasında ve Kozyatağı Vergi Dairesinde kayıtlı 544 050 4272 no ile kayıtlı EMAY İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,
Küçükbakkalköy Mahallesi, Dudullu Caddesi, No:23-25D İç Kapı No:1 Ataşehir/İSTANBUL ikamet adresli, 23345054040 T.C.Nolu Hakan ÇAĞLAR,
Başıbüyük Mahallesi,Başıbüyük Yolu Cad., No:16 İç Kapı No:400 Maltepe/İSTANBUL, ikamet adresli38875743432 T.C.Nolu Yusuf GÖREN,
Başıbüyük Mahallesi, Başıbüyük Yolu Cad. No:16 İç Kapı No:399 Ataşehir/İSTANBULikamet adresli 38869743660 T.C.Nolu Burak GÖREN,
Taraflarınca talep edilen Konkardatonun Tasdiki davasında; mahkememizce 08/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiserleri olarak Erdem AKYAZILI, Osman Serdar ÜLİÇ, Bülent YILDIRIM atanmıştır. Duruşmanın 06/02/2019 günü saat:14:40’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.09/11/2018

Ahmet ŞEN (Şen Pazar Toptan Parekende) konkordato ilan etti

T.C. EDREMİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/818 Esas
Davacı AHMET ŞEN tarafından mahkememizde açılmış olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle;
Davacı 353*****148 T.C.Nolu Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi no:43 Edremit/BALIKESİR adresinde bulunan Ahmet Şen (Şen Pazar Toptan Parekende) hakkında;
7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi uyarınca İİK.nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin davacı yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu anlaşıldığından davacı Edremit Kunduracılar Tabaklar ve Saraçlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 10/94210 sicil nosunda kayıtlı AHMET ŞEN hakkında 30/10/2018 tarihinden itibaren GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiştir.
Alacaklıların, iş bu ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İLAN olunur.

HÜSEYİN KURAN ve KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİC. A.Ş konkordato ilan etti

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/771 Esas 12/11/2018
Konu : Geçici Mühlet Kararının Uzatıldığının Bildirilmesi

Davacılar HÜSEYİN KURAN ve KURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİC. A.Ş vekili tarafından hasımsız olarak 2018/771 Esasile açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 442244 sicil numarasında kayıtlıKURAN YAPI ENDÜSTRİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında,HÜSEYİN KURAN (TC.55087048872) hakkında mahkememizce verilen 17/08/2018 tarihli 3ay süreli geçici mühlet kararının sürenin dolduğu 17/11/2018 tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacı borçluların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)17/08/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden İcra ve İflas hukukçusu Doç.Dr.Müjgan Tunç Yücel,ekonomi-finans uzmanı Doç.Dr.Selman Yılmaz, mali müşavir Ayşe Rüya Özturan’ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/771 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasınınduruşmasının 15/01/2019 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
Katip 117894 Başkan 95063

Özel Adana Hacettepeliler Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Tıbbi Ürünler Turizm San. Ve Tic. A.Ş. konkordato ilan etti

T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/616 Esas

Davacı Özel Adana Hacettepeliler Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Tıbbi Ürünler Turizm San. Ve Tic. A.Ş. (Beşocak V.D.-6850472774) tarafındanaçılan konkordato davası nedeniyle;Mahkememiz dosyasının 07/11/2018 tarihinde yapılan duruşmasında; davacı Özel Adana Hacettepeliler Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Tıbbi Ürünler Turizm San. Ve Tic. A.Ş. (Beşocak V.D.-6850472774) hakkında, 07/11/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLE KESİN MÜHLET kararı verilmiş olduğuİİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 09/11/2018

ÖRSAN METAL İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NCE konkordato ilan etti

T.C.
ANKARA
2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/765 Esas

Talep eden – borçlu ÖRSAN METAL İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NCE konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK’nun 286. Maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiserleri kurulu görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiserleri kurulunca hukukçu prof. Dr. Ahmet Bilgin, yeminli mali müşavir Fahri ASLAN ve inşaat mühendisi Esin Özcan görev yapmaktadır. Geçici komiserler kurulu şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incemelerinin geçerliliği geçici komiser kurulu onayına tabii tutulmuştur.
Geçici mühlet kararı İİK’nun 288/1 maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK’nun 294. Maddesine göre alacaklılar bakımından; İİK’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK’nun 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK’nun 297. Maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden – borçlu şirket alacaklılarca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir.

HASAN TASGÜL, İSMAİL TASGÜL, MEHMET TASGÜL, NAZLI TASGÜL, MURAT TASGÜL, HOBY TEKSTİL GIDA HAY. TEM. ORM. ÜRN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ., TASGÜL BİMS BETON YAPI ELEMANLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL ÇELİK HASIR DEMİR MAMÜLLERİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL TAŞIMACILIK, AKARYAKIT, İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3M ORTAK GİRİŞİM İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ konkordato ilan etti

İLAN T.C.TARSUS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/302 Esas
Davacılar HASAN TASGÜL, İSMAİL TASGÜL, MEHMET TASGÜL, NAZLI TASGÜL, MURAT TASGÜL, HOBY TEKSTİL GIDA HAY. TEM. ORM. ÜRN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ., TASGÜL BİMS BETON YAPI ELEMANLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL ÇELİK HASIR DEMİR MAMÜLLERİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, TASGÜL TAŞIMACILIK, AKARYAKIT, İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3M ORTAK GİRİŞİM İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 287.maddesi uyarınca 286. Maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespiti olunmakla ;
a) Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7594 Sicil nosunda kayıtlıdavacı TASGÜL BİMS BETON YAPI ELEMANLARI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b)TarsusTicaret Sicil Müdürlüğünün 5970 Sicil nosunda kayıtlı davacıTASGÜL TAŞIMACILIK, AKARYAKIT, İNŞAAT, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
c)Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 7593 Sicil nosunda kayıtlıdavacı TASGÜL ÇELİK HASIR DEMİR MAMÜLLERİ ÜRETİM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
d) Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5935 Sicil nosunda kayıtlıdavacı 3M ORTAK GİRİŞİM İNŞAAT TURİZM AKARYAKIT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
e) Tarsus Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5557 Sicil nosunda kayıtlıdavacı HOBY TEKSTİL GIDA HAY. TEM. ORM. ÜRN. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
f) 289*****286 T.C. Kimlik numaralı davacı Nazlı Tasgül
g) 289*****070 T.C. Kimlik numaralı davacı Mehmet Tasgül
h) 289*****946 T.C. Kimlik numaralı davacı HasanTasgül
I) 288*****382 T.C. Kimlik numaralı davacı Murat Tasgül
İ) 289*****718 T.C. Kimlik numaralı davacı İsmail Tasgül
Hakkında 31/10/2018 Tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
Davacı şirketlerin ve gerçek kişilerin İİK ‘nın 297. Maddesinin ikinci fıkrasındaki hallerde dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketlerin ve gerçek kişilerin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis edilmelerinin kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmelerinin devamlı tesisatının kısmen dahi olsa devretmelerinin takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine, haksız halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
7101 sayılı kanunla değişik İİK nın 288/1 md. Göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK 294,295,296 ve 297 maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirketler aleyhine 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her tülü ihtiyati tedbir ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin YAPILMASININ İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DURDURULMASINA,
Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerden aynen durdurulmasına,ancak ;
İİK 206 maddesinin 1 sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takip başlatabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
Davacı şirketlerin ve gerçek şahısların gayrimenkulleri ve tescilli, tescilsiz tüm mülkleri ile araçları üzerine 3. Kişilere devir ve temlikinin önlenmesi bakımından İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA, ayrıca üzerlerine ayni ve şahsi hak tesisinin ÖNLENMESİNE,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı kanunla değişik İİK nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketlerin ve gerçek kişilerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları da dikkatle alınarak DAVACI ŞİRKETLERE 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, GERÇEK KİŞİLER YÖNÜNDEN 1 GEÇİCİ KOMİSER GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Davacı şirketlere geçici konkordato komiseri heyeti olarak SMMM Aydın ÖZGÜZE, SMMM Cüneyt ÖZSEVEN ve Av. Ozan VARAL’ın görevlendirilmesine, gerçek kişilere geçici konkordato komiseri olarak SMMM Kemal ÇELİK’in görevlendirilmesine,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde mahkememize dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesi gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden KONKORDATO TALEBİNİN REDDİNİ İSTEYEBİLECEKLERİNE,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2.maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

KAYA TRİKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KAYA TRİKO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ konkordato ilan etti

T.C. İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1005

Konkordato talebinde bulunan davacılar KAYA TRİKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, KAYA TRİKO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün; 506179 nosunda kayıtlı KAYA TRİKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve 198944 nosunda kayıtlı KAYA TRİKO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında İİK. 288. maddesi yollamasıyla İİK. 287. maddesi gereğince 07.11.2018 tarihi saat 15:00’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR.
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 08/11/2018

Cİ X BİREBİR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ konkordato ilan etti

T.C.
ADANA
1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/1079 Esas

Davacı Cİ X BİREBİR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Ziyapaşa V.D.-2090504681) vekili tarafından hasımsız olarak açılankonkordato davası nedeniyle;İİK’nun 287.maddesi uyarınca davacı şirket hakkında 07/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup, itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde, mahkememize başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. maddesi gereğince ilan olunur. 08/11/2018

Borçlu : ALPASLAN YARAMIŞ konkordato ilan etti

T.C. ALAŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2018/316 Esas
Geçici Mühlet Talep Eden Borçlu : ALPASLAN YARAMIŞ
Davacı Alpaslan Yaramış vekili Av. Gökhan Kacar, Av.Nurbanu Yağız Kacar tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;
Yukarıda ismi yazılı ALPASLAN YARAMIŞ tarafından Alaşehir 2. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2018/316 Esas sayılı dosyasının 31/10/2018 tarihli tensip tutanağında geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla; Davacı Alpaslan Yaramış tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle; 2004 sayılı İcra İflas Kanunun’nun 287/1.maddesi gereğince 31/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup keyfitenin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.