DURAK PLUS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ ve GİFF TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ i konkordato ilan etti

T.C.

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

Sayı : 2018/998 Esas
İLAN

Davacı , DURAK PLUS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ ve GİFF TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün*924122/0 sicil nolu borçlu DURAK PLUS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ’nin ve *904540/0 sicil nolu borçlu GİFF TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 18/10/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketlerin İİK’nın 297. Maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak hukukçu Doç. Dr.Nihal Ural Çınar, Mali Müşavir Tülin Demircive Finans Uzmanı Prof. Dr. Ahmet İncekara’nın geçici konkordato komiseri görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/998 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 09/01/2019 günü saat 15:00‘da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 19/10/2018
KONKORDATO KOMİSERLERİ;
1-MALİ MÜŞAVİR TÜLİN DEMİRCİ – 17005719448 – Adresi; Esentepe Mah. Yıldız Posta Cad. Muzaffer Gökselin Sok. No:1 D:1 Şişli /İstanbul Tel: 0 (533)540 2294
2-HUKUKÇU DOÇ. DR.NİHAL URAL ÇINAR – 29113379780 – Adresi; İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi E5 Karayolu Üzeri Şirinevler Yerleşkesi 4. Kat 412 Numaralı oda Bahçelievler/İstanbul Tel: 0532 789 71 00
3-FİNANS UZMANI PROF. DR. AHMET İNCEKARA – 27913728920 – Adresi;İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Ana Bilim dalı 34452 Beyazıt/İstanbul Tel; 0(532) 257 00 11
DAVACIŞİRKET;
1-DURAK PLUS GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ – TİCARET SİCİL NO: 924122/0 ADRESİ;Marmara Mah. Bayraktar Cad. Kapı No.3 Ch Daire No:1 Beylikdüzü/İstanbul Vergi No: 3150806994
2-GİFF TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – TİCARET SİCİL NO: 904540/0 ADRESİ; Mahmutbey Yolu Deve Kaldırımı Yokuşu No:1 Güneşli Bağcılar/İstanbul Vergi No: 3951158775

MİR BASIMEVİ OKAY EŞREF YEĞİN, MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ konkordato ilan etti

T.C.

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/953 Esas 19/10/2018
İLAN

Davacılar MİR BASIMEVİ OKAY EŞREF YEĞİN, MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 908341/0 sicil nosunda kayıtlı davacı MİR BASIMEVİ OKAY EŞREF YEĞİN hakkında, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 108586/5 sicil nosunda kayıtlı davacı MİR BASIMEVİ BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 12/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak yeminli mali müşavir Erhan Akkaya, icra iflas hukukçusu Dr. Öğretim üyesi Birce Arslandoğan Haydaroğlu, mali müşavir Tülin Demirci’nin görevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/953 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 11/01/2019 günü saat 14:00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-İcra iflas hukukçusu Dr. Öğretim üyesi
BİRCE ARSLANDOĞAN HAYDAROĞLU:TC.51226033822
Adresi:İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Beyazıt-Fatih/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir ERHAN AKKAYA:T.C.64117218550
Adresi:Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:374 İstanbul Park İş Merkezi
Kat:4 D:136 Büyükçekmece/İSTANBUL
3-Mali Müşavir TÜLİN DEMİRCİ : T.C.No:17005719448
Adresi:Yıldız Posta Caddesi Muzaffer Göksenin Sokak No:1 D:1
Şişli/İSTANBUL

Alacaklılar konkordato ilan etti

İ L A N
T.C.

İSTANBUL ANADOLU 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2018/1150 Esas

Davacı vekili tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No.44/2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 13946 sicil numarasında ve Kozyatağı Vergi Dairesi’nde 3680015470 VKN ile kayıtlı ERSA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK PROJE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 22/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Hamza AYDIN ve Mustafa DAĞÜSTÜ atanmıştır. Duruşmanın 22/01/2019 günü saat:13:30’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.22/10/2018

Konkordato konkordato ilan etti

T.C.
ZONGULDAK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDEN
ESAS NO : 2018/372 Esas

Davacı ATIL İNSAN KAYNAKARLI TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından mahkememizde açılan Konkordato davası nedeniyle; Meşrutiyet Mah. Uzun Mehmet Cad. No:23/3-1-2 Merkez Zonguldak adresinde faaliyet gösteren 1010547477 vergi kimlik numaralı ATIL İNSAN KAYNAKARLI TAŞIMACILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında geçici mühlet kararı verilmiş olup İcra İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca bu kararın ilanı gerekmekle;Davacı şirket hakkında 26/10/2018 günü saat 10:45 itibariyle konkordato kapsamında davacıya üç ay süreyle geçici mühlet verilmiş olup, Serbest Yeminli Mali Müşavir Hasan Kahveci geçici konkordato komiseri olarak atanmış ve İİK’nun 288/2 maddesi ve ilgili maddeleri çerçevesinde geçici mühlet kararı ve atanan geçici konkordato komiserinin ilanına karar verilmiştir. Geçici mühlet kararı ile birlikte; geçici mühlet kesin mühletin sonuçlarını doğurduğundan, İİK 294. maddesi uyarınca;”Davacının, mahkememizin izni dışında geçici mühletin verildiği tarihten itibaren rehin tesisi işlemi yapmasının, kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, üzerlerinde takyidat işlemleri yapmasının ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının yasaklanmasına, aksi takdirde bu işlemlerin hükümsüz olduğuna, davacının bu hükme yada komiserin ihtarlarına aykırı davranışı halinde mahkememizce borçlunun malları üzerinde tasarruf yetkisinin kaldırılabileceği veya 292. madde kapsamında mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflasına karar verilebileceğine,
Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına,
206’ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinden, 206. maddenin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla yapılan takiplerin bu hükmün dışında bırakılmasına,
İİK 295 maddesi uyarınca; geçici mühlet süresince rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceği veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinden takip yapılamaması veya takiplerin durdurulmasına ilişkin tedbirin rehinli alacaklar yönünden uygulanmamasına, ancak rehinli alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla yapılmış veya yapılacak takiplerde muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışına ilişkin işlemlerin yapılmamasına, muhafaza ve satışa ilişkin işlemlerin durdurulmasına,” karar verildiğinden,
Keyfiyetin gazetede ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Davanın duruşmasının 29/01/2019 günü saat 09:05’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

Mevlüt Bostan ve Bostanoğlu Kömür Gübre Odun Nakliyat İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. konkordato ilan etti

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2018/694 Esas
Davacı Mevlüt Bostan ve Bostanoğlu Kömür Gübre Odun Nakliyat İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından mahkememize açılan Konkordato davası nedeniyle;
Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8794 Sicil Numarasında Kayıtlı Davacı Bostanoğlu Kömür Gübre Odun Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve 44665803668 T.c. Kimlik Numarali Mevlüt Bostan Hakkında Konkordato Mühleti Verilmesi Talep Edilmekle;
Rize Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8794 Sicil Numarasında Kayıtlı Davacı Bostanoğlu Kömür Gübre Odun Nakliyat Petrol Ürünleri İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ve 44665803668 T.c. Kimlik Numarali Mevlüt Bostan Hakkında 10/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Konkordato mühleti kararı verilen mahkememiz nezdinde görülen iş bu davanın duruşması 08/01/2019 günü saat 09:00’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek Hukukçu Av. Adem Kuvel, YMM Hülya Şimşek ve SMMM Mehmet Bakır’ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları İLAN olunur.23/10/2018

Alacaklılar konkordato ilan etti

T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/987

Davacılar EYÜP SÜRÜCÜ, TAYFUN SÜRÜCÜ ve EVTİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 868902/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) EVTİM GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, borçlu TAYFUN SÜRÜCÜ (14942154998) ve borçlu EYÜP SÜRÜCÜ (14984153522) hakkında 22/10/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı (borçlu) şirketlerinİİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirket ve davacı şahıslar için 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Derya COŞKUN, Esin KAYA ve Bengü ATASEVER’in görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/987 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 22/01/2019 günü saat 14:00’te yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 23/10/2018
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ :
ADI SOYADI : Derya COŞKUN
ADI SOYADI : Bengü ATASEVER
ADI SOYADI : Esin KAYA
İşbu belge 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında elektronik imza ile imzalanmıştır.

Rüçhan SAYILGAN, Mustafa ARAS konkordato ilan etti

İ L A N

T.C. SAKARYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2018/355

Mahkememizce; 38101617636T.C. Kimlik numaralı davacı Rüçhan SAYILGAN ile 42805484746 T.C. Kimlik numaralı davacı Mustafa ARAS hakkında 22/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3’ER AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI verildiği ve konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Gülhan Aktaşlıoğlu’nun atandığı, 28/02/2018 tarih, 7101 sayılı Yasa’nın 16.maddesi ile değişik İİK’nun 288.maddesi gereğince; “alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri”hususu ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

YAŞAR KAYACAN , CEREN MATBAACILIK AŞ. ,İSTANBUL PRİNT MATBAACILIK LTD. ŞTİ., CEREN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ ve CEREN İNOVASYON OKULLARI LTD. ŞTİ. konkordato ilan etti

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/956

Davacılar YAŞAR KAYACAN , CEREN MATBAACILIK AŞ. ,İSTANBUL PRİNT MATBAACILIK LTD. ŞTİ., CEREN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ ve CEREN İNOVASYON OKULLARI LTD. ŞTİ., ‘nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 657650/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) CEREN MATBAACILIK AŞ. , 618270 sicil numarasında kayıtlı İSTANBUL PRİNT MATBAACILIK LTD. ŞTİ. , 23208-5 sicil numarasında kayıtlı davacı CEREN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI LİMİTED ŞİRKETİ, 132333-5 sicil numarasında kayıtlı CEREN İNOVASYON OKULLARI LTD. ŞTİ. İle davacı (borçlu) (TC KİM NO:34582829360) YAŞAR KAYACAN hakkında 22/10/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin (borçlular) ile davacı (borçlu) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu)şirket ile davacılar (borçlular)tarafından sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı (borçlular) şirketler ile davacı (borçluya) 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarakDerya Coşkun , Esin Kaya ile Dr. Nihal Ural Çınar’ın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/956 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 17/01/2019 günü saat 15:30’da yapılacağı, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.23/10/2018

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
ADI SOYADI : DERYA COŞKUN
2-ADI SOYADI : ESİN KAYA
3-ADI SOYADI : DR. NİHAL URAL ÇINAR

YUSUF ÇULHALIK ve GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ konkordato ilan etti

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/980

Davacılar YUSUF ÇULHALIK ve GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (730773/0)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) GÖKSU KAPI MEKATRONİK YAPI TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile (TC KİM NO:21205666198) YUSUF ÇULHALIK hakkında 17/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin (borçlu) ile davacı (borçlu) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlu)şirket ile davacı (borçlu)tarafından sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı (borçlu) şirket ile davacı (borçlu) 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Tülin Demirci, Dr. Nihal Ural Çınar ve Recep Mücahit Saraçlı’nın görevlendirilmelerine, karar verilmiş olup;
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/980 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 08/01/2019 günü saat 15:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur. 22/10/2018
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-ADI SOYADI : TÜLİN DEMİRCİ
2-ADI SOYADI :DR. NİHAL URAL ÇINAR
3-ADI SOYADI : RECEP MÜCAHİT SARAÇLI

MERDAL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. konkordato ilan etti

T.C.

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı : 2018/979 Esas 23/10/2018
İLAN

Davacı MERDAL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 17661/5 sicil nolu borçlu MERDAL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 17/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak hukukçu Av. Cansev Turan, mali müşavir Faik Tiryaki, yeminli mali müşavir Yasin Ünsal’ın görevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/979 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 17/01/2019 günü saat 14:30’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-İcra iflas hukukçusu
AV. CANSEV TURAN:TC.15671989028
Adresi:Halil Rıfat Paşa Mah. Teoman Sok. No:2 Şişli/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir YASİN ÜNSAL:T.C.40927972998
Adresi:Taşdelen Caddesi No:7 S Blok D:4 Çekmeköy/İSTANBUL
3-Mali Müşavir FAİK TİRYAKİ : T.C.No:13835354552
Adresi:Kocatepe Mah. Kocatepe Cad. No:10 D:1
Bayrampaşa/İSTANBUL