Konkordato talep eden: ÖZGÜR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ konkordato ilan etti

İLAN
T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/875 Esas

Davacı, ÖZGÜR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 293351 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) ÖZGÜR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/09/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarakHukukçu Doç. Dr. Aydın ÇELİK, SMM Hamdiye USTA, Finansman uzmanı Taner YILDIRIM’ın görevlendirilmelerine karar verilmiş olup,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/875 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 05/12//2018 günü saat 14:15‘de yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
KONKORDATO KOMİSERLERİ;
TANER YILDIRIM; Finansman Uzmanı, T.C.35842334518, Adres; Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. Avrupa Konutları 5. Blok Daire 12 Gaziosmanpaşa/istanbul, Tel; 0 (533) 545 0044
HAMDİYE USTA; Mali Müşavir, T.C. 50614602060, Adres; Bağdat Caddesi,vardar Sokak,gaye Apt.no.16 Daire.10 Caddebostan Kadıköyistanbul Tel; 0 (532)334 6085, 0 (216)373 8621
DOÇ. DR. AYDIN ÇELİK; Hukukçu, T.C. 20470540226, Adres; Merkez Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. No: 213 İç Kapı No: 11 Şişli/İstanbul 0 542 377 30 98
DAVACIŞİRKET; ÖZGÜR ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Adresi: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mah. Keresteciler Sitesi. 22. Blok No: 9-11 Başakşehir/İstanbul,Ticaret Sicil No: 293351, Vergi No: 693 003 04 61

Alacaklılar konkordato ilan etti

İ L A N
T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :
2018/899 Esas

Davacı EUROPAC AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 301271 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) EUROPAC AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 21/09/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarakHukukçu Doç. Dr. Aydın ÇELİK, SMM Hamdiye USTA, Finansman uzmanı Taner YILDIRIM’ın görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/899 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 05/12//2018 günü saat 14:30‘da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.
KONKORDATO KOMİSERLERİ;
TANER YILDIRIM; Finansman Uzmanı, T.C.35842334518, Adres; Karayolları Mah. Abdi İpekçi Cad. Avrupa Konutları 5. Blok Daire 12 Gaziosmanpaşa/istanbul, Tel; 0 (533) 545 0044
HAMDİYE USTA; Mali Müşavir, T.C. 50614602060, Adres; Bağdat Caddesi,vardar Sokak,gaye Apt.no.16 Daire.10 Caddebostan Kadıköyistanbul Tel; 0 (532)334 6085, 0 (216)373 8621
DOÇ. DR. AYDIN ÇELİK; Hukukçu, T.C. 20470540226, Adres; Merkez Mah. Abide-İ Hürriyet Cad. No: 213 İç Kapı No: 11 Şişli/İstanbul 0 542 377 30 98
DAVACI ŞİRKET;EUROPAC AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adresi: Adnan Kahveci Mah. Harbiye Cad. No:19 Beylikdüzü/İstanbul,Ticaret Sicil No: 301271, Vergi No: 3830418089

Özden Cam konkordato ilan etti

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/889 Esas

Davacı ÖZDEN CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 312168 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) ÖZDEN CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 20/09/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarakHukukçu Doç. Dr. Aydın ÇELİK, SMM Hamdiye USTA, Finansman uzmanı Taner YILDIRIM’ın görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/889 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 05/12//2018 günü saat 14:00‘da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

KONKORDATO KOMİSERLERİ;
TANER YILDIRIM; Finansman Uzmanı, *
HAMDİYE USTA; Mali Müşavir, *
DOÇ. DR. AYDIN ÇELİK; Hukukçu, *

DAVACIŞİRKET; ÖZDEN CAM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Adresi: Fevzi Çakmak Mah. 2088. Sokak No:4 İşyeri No: Z1 Bağcılar/İstanbul ,Ticaret Sicil No: 312168 Vergi No: 6820027316

Teksan Makina ve Yapı Elemanları konkordato ilan etti

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Esas No : 2018/718

Davacı, TEKSAN MAKİNA VE YAPI ELEMANLARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(İlyasbey VD:8360065711) vekili tarafından mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı TEKSAN MAKİNA VE YAPI ELEMANLARI İMALAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ(İlyasbey VD:8360065711) hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 14/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 14/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Hafiz COŞKUN ile Gül Fırat ARPINAR ve hukukçu Erhan SONAR atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 06/12/2018 günü saat 14:20’ye bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Haff Kimya ve SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. konkordato ilan etti

T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2018/865

Davacılar HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. ve SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ‘nin mahkememizde görülmekte olanKonkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
Borçlular tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın İİK’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün (21444/5)sicil numarasında kayıtlı davacı (borçlu) HAFF KİMYA SAN. TİC. AŞ. ve (567294/0) sicil numarasında kayıtlı davacı borçlu SABO İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ’nin 19/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacıların (borçlular) İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı (borçlular) şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak Dr. Aydın Çelik , Derya Coşkun ve Aziz Şadi Yanık’ın görevlendirilmelerine,karar verilmiş olup;
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ve Mahkememizin 2018/865 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 13/12/2018 günü saat 14:00’da yapılacağı,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.21/09/2018
Katip 128618 Başkan 37564
E-imzalı E-imzalı
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-ADI SOYADI : Dr. AYDIN ÇELİK
2-ADI SOYADI : DERYA COŞKUN
3-ADI SOYADI :AZİZ ŞADİ YANIK

Ata Dilek Deri ve Otomotiv konkordato ilan etti

T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1046
Davacı, ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 20/09/2018 tarih ve 2018/1046 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287. maddesi uyarınca 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Bornova – 8211nosunda kayıtlı davacı ATA DİLEK DERİ VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ -hakkında 12/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,
B-Davacı şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda davacı şirketin mahkemenin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmesinin kefil olmasının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmesinin, takyit etmesinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmasının tedbiren önlenmesine, aksi halde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağına,
7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/1 maddesinin göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddelerinin uygulanmasına, bu çerçevede mühlet içinde davacı şirketler aleyhine 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde derdest dosya yönünden İHTİYATİ TEDBİR YOLU İLE DURDURULMASINA, bu konuda karar tarihinden itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılmamasına, İHTİYATİ HACİZ VE HACİZ KARARI UYGULANMAMASI YÖNÜNDE İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
Davacı şirketin mal varlığını teşkil eden gayrimenkuller ve üretim araçlarının dava sonuna kadar İHTİYATİ TEDBİR YOLUYLA DEVRİNİN ÖNLENMESİNE
Yapılmış olan takiplerin bugünkü mevcut durumları aynen korunarak olduğu yerde durdurulmasına, ancak; davacı şirketlerin işletme konularına ilişkin faaliyetlerinin devamı için elzem olan ve icra takipleri nedeniyle muhafaza altına alınan makine, teçhizat ve araçlarının ÜZERLERİNDEKİ HACİZLER BAKİ KALMAK KAYDIYLA YEDİEMİN OLARAK DAVACI ŞİRKETE TEDBİREN TESLİMİNE,
İİK’nın 206. maddesinin 1. sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğine veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğine, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınmamasına ve rehinli malın satışının yapılmasının tedbiren önlenmesine,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 Sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketlerin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirketlere 1 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Geçici Komiser olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ahmet Cihat Gündüz’ün görevlendirilmesine,
Alacaklıların iş bu ilanın yayınlandığı 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Davanın duruşmasının 21/12/2018 günü saat 10:10’da mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

Konkordato talep eden : NOYA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ konkordato ilan etti

T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/870 Esas

21/09/2018
İLAN
Davacı , NOYA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 554403 sicil nosunda kayıtlı davacı NOYA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 21/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzeremalvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici komiser olarak mali müşavir Erkan Köylü, İcra ve İflashukukçusu Prof. Dr. Ali Cem Budak ile Yeminli Mali Müşavir Selim Tuna’nın görevlendirilmelerine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/870 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 20/12/2018 günü saat 14:30’da yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.
GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-Mali Müşavir ERKAN KÖYLÜ :T.C.No:28556424286
Adresi:Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Cad. No:38/8 Bakırköy/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir SELİM TUNA:T.C.No: 24545070052
Adresi:A.Nafiz Gürman Mah. Güneş Sokak Selimbey Apt. No:6/9 Merter/İSTANBUL
3-İcra ve iflas hukukçusu Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK : T.C.No: 11095942168
Adresi:Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Umuttepe Yerleşkesi Kocaeli

EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ konkordato ilan etti

T.C. GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/734 Esas

Davacı , EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ vekili tarafından mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (Uluçınar VD:3330086199)hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285-308/h) davası açılmış olup mahkememizce 19/09/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 19/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak mali müşavirler Bülent KOÇAK, Selahattin BAL, hukukçu Erkan SONAR atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, ön inceleme duruşmasının 13/12/2018 günü saat 13:30’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur

Alacaklılar konkordato ilan etti

T.C.
İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/1009 Esas
İLAN

Davacı ,MEHMET KÖSEOĞLU, NURGÜL AYDIN KÖSEOĞLU. ile Davalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
MEHMET KÖSEOĞLU, NURGÜL AYDIN KÖSEOĞLU tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 10/09/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Öğretim Görevlisi Doç.Dr. MEHMET ÖZGÜR AVCI, SMMM HİLMİ YAMAN BİLGİN ve Bilgisayar ve bilişim uzmanı İLHAN ULUTAŞatanmıştır. Duruşmanın 28/11/2018 günü saat:14:00’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

ÇITIR USTA, DOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ konkordato ilan etti

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/319 Esas
KONU :İlan
İLAN

Davacılar ÇITIR USTA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, DOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 289. maddesi uyarınca;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 539179 sicil nosunda kayıtlı davacı ÇITIR USTA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ,
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 644629 sicil nosunda kayıtlı davacı DOGATİ GIDA TURİZM PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 02/09/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLEKESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b) Davacı şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c) 02/04/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA,
d) 02/04/2018 tarihli tensip tutanağının 7.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan mali müşavir Hayri Hakan Kıvanç, mali müşavir Murat Kutanoğlu ile İcra ve İflas hukukçusu Doç. Dr. Nihat Güman’ın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAK DEVAMINA,
e) DAVACI ŞİRKETLERE ORTAKLIK PROTOKOLÜNÜ UYGULAMA İMKANI SAĞLAMAK VE HİSSE DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK, AYRICA REVİZE PROJE SUNMAK ÜZERE 2 AYLIK KESİN SÜRE VERİLMESİNE,BU SÜRE SONUNDA HİSSE DEVRİNİN GERÇEKLEŞİP GERÇEKLEŞMEDİĞİ, REVİZE PROJENİN SUNULUP SUNULMADIĞI HUSUSUNDA KOMİSER HEYETİNİN RAPOR HAZIRLAMASINA, RAPORDA KONKORDATONUN BAŞARIYA ULAŞIP ULAŞMAYACAĞI HUSUSUNDA AÇIK VE NET DEĞERLENDİRME YAPILMASININ İSTENİLMESİNE,SUNULACAK RAPORA GÖRE GEREKTİĞİ TAKDİRDE DURUŞMA AÇILMAK SURETİ İLE KESİN MÜHLETİN KALDIRILIP KALDIRILMAYACAĞI, ALACAKLILAR KURULU OLUŞTURULUP OLUŞTURULMAYACAĞININ DEĞERLENDİRİLMESİNE, 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.10/09/2018