BEMAK Beton Konkordato İlan Etti

BEMAK Beton konkordato ilan etmesiyle soru işareti yeniden akıllara geldi. Peki konkordato neyi ifade etmektedir?

Konkordato Nedir? Konkordato Ne anlama Gelir?

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

BEMAK Beton İflas Etti Mi?

Bemak Beton konkordato ilanı iflas etmesi anlamına gelmiyor.

Konkordato İlan Tarihi: 06/11/2018

T.C.
ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İLAN
ESAS NO: 2018/676 Esas
Davacılar B.E.M.A.K. Beton Delme Kesme Yapı Sistemleri İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Özen Yapı Malzeme ve Makinaları Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile BEKİR AKGÜN ile GÜLAY AKGÜN tarafından hasımsız olarak mahkememizde görülmekte olan konkordato davası nedeniyle;
Mahkememizin 25.10.2018 tarihli birleştirme tensip tutanağı ara kararları uyarınca; açılan bu davanın yargılaması 08/03/2019 günü saat 09:10’a bırakılmış olmakla;

7101 sayılı yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 288/2 maddesi gereğince; davacı BEKİR AKGÜN ile GÜLAY AKGÜNhakkında 18/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 (üç) ay süre ile GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiş olup, ilgili şirketlerden alacaklı olan gerçek veya tüzel kişilerin iş bu ilandan itibaren 7 (yedi) günlük kesin süre içinde mahkememize verecekleri dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.06/11/2018

Elitler Gıda Konkordato İlan Etti

Elitler Gıda konkordato ilan etmesiyle soru işareti yeniden akıllara geldi. Peki konkordato neyi ifade etmektedir?

Konkordato Nedir? Konkordato Ne anlama Gelir?

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor.

Kimler Konkordato ilan edebilir

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

Elitler Gıda İflas Etti Mi?

Elitler Gıda konkordato ilanı iflas etmesi anlamına gelmiyor.

Konkordato İlan Tarihi: 23/10/2018

T.C.
KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/251
İLAN

Talep eden Elitler Gıda İnşaat Nakliyat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. konkordato talebinde bulunulmuş olup, mahkememizce talebe ekli belgeler üzerinde şekli olarak yapılan inceleme sonucu İİK’nun 286. Maddesince sayılan belgelerin bulunduğu görülmekle; geçici mühlet kararı verilmiş olup, ayrıca geçici konkordato komiseri görevlendirilmiştir. Geçici konkordato komiseri olarak yeminli mali müşavir Dursun Yaman görev yapmaktadır. Geçici komiser şirket faaliyetlerine nezaret edecektir. Ayrıca şirket yönetim organının tüm eylem ve incelemelerinin geçerliliği geçici komiser onayına tabii tutulmuştur. Geçici mühlet kararı İİK’nun 288/1 maddesi gereğince kesin mühlet sonuçlarını doğurmakta olup, kesin mühlet sonuçları ise; İİK’nun 294. Maddesine göre alacaklılar bakımından; İİK’nun 295 maddesine göre rehinli alacaklılar bakımından, İİK’nun 296. Maddesi gereğince sözleşmeler bakımından, İİK’nun 297. Maddesi gereğince borçlu bakımından ayrı ayrı düzenlenmiştir.
Ayrıca konkordato talep eden – borçlu şirket alacaklılarınca, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edilerek, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığı hususu delilleri ile birlikte ileri sürebileceği gibi, mahkememizden de konkordato talebinin reddi talep edebileceklerdir. 23/10/2018

Ağaoğlu Konkordato İlan Etti

AĞAOĞLU TARIM MADEN ORMAN ÜRÜNLERİ konkordato ilan etmesiyle soru işareti yeniden akıllara geldi. Peki neyi ifade etmektedir?

Konkordato Nedir? Konkordato Ne anlama Gelir?

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir?

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

AĞAOĞLU TARIM MADEN ORMAN ÜRÜNLERİ  İflas Etti Mi?

AĞAOĞLU TARIM MADEN ORMAN ÜRÜNLERİ konkordato ilanı iflas etmesi anlamına gelmiyor.

Konkordato İlan Tarihi: 30/10/2018

T.C.

BURSA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1447 Esas

Davacı AĞAOĞLU TARIM MADEN ORMAN ÜRÜNLERİ TEKSTİL İNŞAAT TURİZM GIDA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. (Ticaret Sicil No:57300), (Vergi Kimlik No:0090478777) tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir.Bu kapsamda;

 1. Davacı borçluya iş bu tensip tutanağının davacıya tebliği tarihinden başlamak üzere üç aylık geçici mühlet verilmiştir.
 2. Davacı-borçlu adına kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz malların üçüncü kişilere devri, ikinci bir karara kadar yasaklanmıştır. Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz.
 3. İ.İ.K’nın 288/1 maddesine göre geçici mühlet, kesin mühletin sonuçlarını doğuracağından İİK’nın 294, 295, 296 ve 297 maddeleri kıyasen uygulanarak geçici mühlet içinde davacı aleyhine 6183 Sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hangi nedene dayanırsa dayansın her türlü ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri de dahil tüm takip işlemlerinin yapılmaması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmiştir. Bu tarihten itibaren yeni icra ve iflas takibi yapılamayacaktır.
 4. Tedbirler İ.İ.K.’nın 206’ncı maddesinin 1’inci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar ve rehinle temin edilmiş alacaklar açısından hüküm ifade etmez.
 5. Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere birkonkordato komiseri atanmıştır. Mali konularda uzman komiser olarak EMİN TEPEKÖY atanmıştır.
 6. Davacı şirketten alacaklı olduğunu iddia edenler iş bu ilanın yayınlandığı günden itibaren yedi (7) günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz edebilir, konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilir.
 7. Geçici mühletin uzatılması veya sürenin dolmasından önce ortaya çıkabilecek mühim sebeplerle süre sonunun beklenmesine gerek kalmaması ihtimali bulunduğundan duruşma günü belirlenmemiştir.

İlan olunur.

Filoex Euro Konkordato İlan Etti

Filoex Euro  konkordato ilan etmesiyle soru işareti yeniden akıllara geldi. Peki neyi ifade etmektedir?

Konkordato Nedir? Konkordato Ne anlama Gelir?

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir?

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

Filoex Euro İflas Etti Mi?

Filoex Euro konkordato ilanı iflas etmesi anlamına gelmiyor.

Konkordato İlan Tarihi: 02/11/2018

İ L A N
T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN

ESAS NO : 2018/1039
Davacı FİLOEX EURO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ vekili tarafından hasımsız olarak açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
FİLOEX EURO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (SELÇUK VD. 3840362874) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 02/11/2018 tarihli ara karar ile davacı şirket hakkında 02/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Ayşe BİLİCİ atanmıştır. İİK’ nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.

Pamukkale Turizm Konkordato İlan Etti

Pamukkale Turizm konkordato ilan etmesiyle soru işareti yeniden akıllara geldi. Peki konkordato neyi ifade etmektedir?

Konkordato Nedir? Konkordato Ne anlama Gelir?

Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir?

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

Pamukkale Turizm  İflas Etti Mi?

Pamukkale turizm konkordato ilanı iflas etmesi anlamına gelmiyor.

Konkordato İlan Tarihi: 30/10/2018

İ L A N
T.C.
DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1277 Esas

1Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 15213/Merkez siciline kayıtlı davacı Pamukkale Turizm Seyahat Sanayi Akaryakıt Ve Ticaret Limited Şirketi. Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğünün 5570/Merkez siciline kayıtlı davacı Kaptan Tesis İşletmeciliği Tarım Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve 36844212842 TC.Kimlik numaralı Hilal Bababalım ve 36859212332 TC.Kimlik numaralı Hüseyin Mazlum Bababalım haklarında 30/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ.

2-Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK.nun 287/3 maddesi gereğince; davacıların ve davacı şirketlerin sunmuş olduğu tablolardaki alacak sayısı ve alacak miktarları da göz önünde bulundurularak davacılara geçici komiser olarak;SMMM Firdevs BOZ, SMMM Necati ÇAĞIRGAN ve Hukukçu Av.Koray KURŞUNOĞLU’nun GÖREVLENDİRİLDİĞİ.

3-İİK.nun 297.maddesi gereğince; Davacı-borçluların Mahkememizce atanan komiser nezareti altında işlerine devam edebilecekleri. Davacıların tüm iş ve işlemlerinin komiser onayına tabi tutulduğu. Dolayısıyla davacıların Mahkememizin izni dışında geçici mühlet kararından itibaren rehin tesis etmelerinin, kefil olmalarının, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını ve kısmen dahi olsa devretmelerinin, takyit etmelerinin ve ivazsız tasarruflarda bulunmalarının tedbiren önlenmesine karar verilmiş olup, aksi takdirde yapılan işlemlerin hükümsüz olacağının. Borçlu-davacıların bu hükme yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranması halinde borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılarak İİK.nun 292.maddesi gereğince konkordato talebinin reddi ile iflasa tabi şirketler hakkında iflasın açılmasına karar verileceğinin ihtarı.

4Ayrıca alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile Mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 30/10/2018

Altanlar Ev Ofis Gereçleri Konkordato İlan Etti

Altanlar Ev Ofis GEreçleri Konkordato İlan etmesiyle soru işareti akıllara geldi. Konkordato Nedir? Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

T.C. BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/562

Davacılar (Borçlular) ALTANLAR EV VE OFİS GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. ,OKTAY ALMA ve ONUR ALMA ‘nın mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
a))İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 318626/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) ALTANLAR EV VE OFİS GEREÇLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. İle davacılar(borçlular) (TC KİM NO:31504733286) OKTAY ALMA ve (TC KİM NO:31486733892) ONUR ALMA hakkında05/11/2018 tarihinden başlamak üzere 1 YIL SÜRE İLEKESİN MÜHLET VERİLMESİNE,
b) Davacı şirket ile davacıların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
c)08/06/2018 TARİHLİ TENSİP ARA KARARLARI İLE VERİLEN TEDBİRLERİN KESİN MÜHLETSÜRESİ İÇERİSİNDE AYNEN DEVAMINA,
d) 08/06/2018 tarihli tensip tutanağının 6. maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan SMMM Hayri Hakan Kıvanç, SMMM Seyit Cındık ile Ticaret hukukçusu Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fethi ŞUA’nın GÖREVLERİNİN KESİN MÜHLET SÜRESİ İÇERİSİNDE KOMİSER OLARAKDEVAMINA,
e)-İİK’nın 304/1 nci maddesi uyarınca dosya komiser heyeti tarafından Mahkememize tevdi edildikten sonra yeni duruşma gününün belirlenerek İİK’nın 288 nci maddesi uyarınca ilânına,
İlişkin kararların 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 289/son maddesi uyarınca ilgililereilanen duyurulur. 06/11/2018

BETA konkordato ilan etti

BETA Konkordato İlan etmesiyle soru işareti akıllara geldi. Konkordato Nedir? Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

BETA İflas Etti Mi?

Beta konkordato ilanı iflas etmesi anlamına gelmiyor.

Konkordato İlan Tarihi: 20/09/2018

T.C.
BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2018/861 Esas

İLAN 
Davacı , BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 173070 sicil nosunda kayıtlı davacı BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 18/09/2018tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin

2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak mali müşavir Erkan Köylü, İcra ve İflashukukçusuDr. Öğretim Üyesi Nihat Güman ile Yeminli Mali Müşavir Selim Tuna’nın görevlendirilmelerine, 
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
e)Mahkememizin 2018/861 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat 14:00’deyapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.20/09/2018

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-Mali Müşavir ERKAN KÖYLÜ :T.C.No:28556424286
Adresi:Osmaniye Mahallesi Fabrikalar Cad. No:38/8 Bakırköy/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir SELİM TUNA:T.C.No: 24545070052
Adresi:A.Nafiz Gürman Mah. Güneş Sokak Selimbey Apt. No:6/9 Merter/İSTANBUL
3-İcra ve iflas hukukçusu Doç. Dr. NİHAT GÜMAN: T.C.No: 51061062360
Adresi:Balmumcu Mah. Dereboyu Caddesi Mustafa İzzet Efendi Sokak
No.4B İç Kapı No:6 Beşiktaş/İstanbul

 

TEKNOFOR İnşaat Taah. Konkordato

TEKNOFOR Konkordato İlan etmesiyle soru işareti akıllara geldi. Konkordato Nedir? Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir?

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

Sayı :2018/1146 Esas

Davacı, TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ., (S.N.8360134173) MUSTAFA ARMAĞAN (TC.21940179328), SUAT ERGİNCAN (TC.18601916170), YAŞAR ALPER (TC.69418187734), MÜSLÜM GÖKHAN KORKMAZ (TC.71563039486) ileDavalı , HASIMSIZ H arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Davacılar TEKNOFOR İNŞAAT TAAHHÜT LTD. ŞTİ., (S.N.8360134173) MUSTAFA ARMAĞAN (TC.21940179328), SUAT ERGİNCAN (TC.18601916170), YAŞAR ALPER (TC.69418187734), MÜSLÜM GÖKHAN KORKMAZ (TC.71563039486) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 04/10/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak HAMİDE ÖZDEN ÖZKAYA FERENDECİ, AHMET DEMİR VE HIZIR OKUTUCU atanmıştır. Duruşmanın 28/12/2018 günü saat:10:10’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.04/10/2018

2018 Yılı Konkordato Raporu

2018 Konkordato Raporu. Peki Konkordato Nedir?

Şirketlerin birber birer Konkordato İlan etmesiyle soru işareti akıllara geldi. 2018 konkordato raporu ne diyor? Konkordato Nedir? Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir?

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi
 1. Pamukkale Turizm ilan tarihi: 26.10.2018
 2. Beta ilan tarihi: 21.09.2018
 3. Yeşil Kundura ilan tarihi: 18.09.2018
 4. Hotiç ilan tarihi: 31.08.2018
 5. Keskinoğlu ilan tarihi: 12.06.2018
 6. Remoil ilan tarihi: 02.08.2018
 7. Dizayn Boru ilan ettiği tarih: 17.04.2018
 8. Gilan ilan tarihi: 03.09.2018
 9. Nalpas ilan ettiği tarih: 13.07.2018
 10. Euronet ilan ettiği tarih: 20.08.2018

2017 Yılında Konkordato İlan Eden Şirketler

 1. Makro Market Konkordato ilan ettiği tarih: 28.10.2017

Mehmet Ali Kuntoğlu Konkordato İlan Etti

Mehmet Ali Kuntoğlu Konkordato İlan Etti. Peki Konkordato Nedir?

Mehmet Ali Kuntoğlu Konkordato İlan etmesiyle soru işareti akıllara geldi. Konkordato Nedir? Konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” olarak tanımlanıyor. Kimler Konkordato ilan edebilir?

Konkordato ilan eden firmaların listesi
konkordato nedir? Konkordato ilan eden firmaların listesi

T.C. KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1006

Davacı MEHMET ALİ KUNTOĞLU vekili tarafından açılan ve Mahkememizde görülmekte olan Konkordato davası nedeniyle;
MEHMET ALİ KUNTOĞLU (T.C. Kimlik No: 533…10984) hakkında Konkordato davası açılmış olup mahkememizce 30/10/2018 tarihli ara karar ile davacı hakkında 30/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici konkordato komiseri olarak Yeminli Mali Müşavir Serhat Ademoğlu atanmıştır. İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.